Σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφόρησε τον νέο απαραίτητο βιβλίο για κάθε μηχανικό με τίτλο << Νέος  Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων  >> , του συγγραφέα Παντελίδη Γεώργιου Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π ,Εισηγητής Ενεργειακής Επιθεώρησης ΚΕΝΑΚ και Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Ενεργειακών Επιθεωρητών Ελλάδος.

2η Έκδοση 2016 - Με την έγκριση του Συλλόγου Ενεργειακών Επιθεωρητών Ελλάδος (Σ.ΕΝ.ΕΠ.Ε)

Μιας και έγινε υποχρεωτική πια απο τον Νόμο η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, αποκαθιστώντας το κενό στην Νομοθεσία όπου υπήρχε μέχρι σήμερα, σας ενημερώνουμε πως μόλις επανεκδόθηκε η έκδοσή μας για την Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων. Το παρόν σύγγραμα αποτελεί έναν πλήρη και αναλυτικό οδηγό για τη διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων. Περιγράφει βήμα - βήμα όλη τη διαδικασία απο την ανάθεση της επιθεώρησης μέχρι και την εκτύπωση και παράδοση του πιστοποιητικού. Απευθύνεται σε όλους τους μηχανικούς ανεξαρτήτως ειδικότητας ή εμπειρίας σε θέματα ενέργειας, Ενεργειακών Επιθεωρήσεων - Κ.Ε.Ν.Α.Κ.

Αναλυτικότερα Ο Νέος Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης περιλαμβάνει:

 1. Περιγραφή του Ενεργειακού Πιστοποιητικού και του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)
 2. Τα σημαντικά σημεία κατά την αρχική επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη και τη διενέργεια της αυτοψίας
 3. Τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης του πιστοποιητικού στο μητρώο του ΥΠΕΚΑ και την έκδοσης αμοιβής στο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ
 4. Αναλυτικά τη σειρά ενεργειών για την καταχώρηση των γενικών στοιχείων της επιθεώρησης και των στοιχείων του κελύφους (Επιφάνειες, συντελεστές θερμοπερατότητας, σκιάσεις)
 5. Αναλυτική παρουσίαση του τρόπου καταχώρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων με χρήση πολλών παραδειγμάτων αλλά και περιγραφή τεχνολογιών όπως αντιστάθμιση, αντλία θερμότητας κλπ.
 6. Εκτενής αναφορά στα συστήματα των κτηρίων τριτογενή τομές (μηχανικός αερισμός, φωτισμός και ύγρανση) με επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας και του τρόπου αναγνώρισή τους, συνοδεία κατατοπιστικών παραδειγμάτων
 7. Διεξοδική ανάλυση του τρόπου επιλογής των προτεινόμενων συστάσεων με παραδείγματα τόσο για το κέλυφος όσο και για τις Η/Μ εγκαταστάσεις
 8. Εικόνες από όλες τις καρτέλες της εφαρμογής ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ με σύντομες οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους, για άμεση και γρήγορη αναζήτηση.
 9. Όλους τους πίνακες από τις ΤΟΤΕΕ που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας ενεργειακής επιθεώρησης
 10. Παρουσίαση όλης της μέχρι σήμερα νομοθεσίας με ανάλυση των σημαντικότερων σημείων.

Ο Νέος Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης αποτελεί πλήρες και απαραίτητο εργαλείο για οποιοδήποτε ενεργό ή υποψήφιο ενεργειακό επιθεωρητή, έμπειρο ή όχι, και αποτελεί σημαντικό βοήθημα για οποιονδήποτε ασχολείται με ενεργειακές μελέτες, προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και υπολογισμό ενεργειακής απόδοσης.

 • Περιγράφει με εικόνες βήμα-βήμα τη διαδικασία καταχώρησης του πιστοποιητικού στο μητρώο του ΥΠΕΚΑ και τον υπολογισμό της αμοιβής στο ΤΕΕ
 • Καταγράφει τα σημεία προσοχής στην επικοινωνία με το ιδιοκτήτη και την αυτοψία.
 • Εξηγεί αναλυτικά το κέλυφος σημείο-σημείο (υπολογισμός επιφανειών, προσανατολισμός, συντελεστής θερμοπερατότητας, συντελεστές σκίασης)
 • Περιγράφει αναλυτικά την καταχώρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων με εικόνες και διαγράμματα για κάθε περίπτωση εγκατάστασης (κεντρικός ή ατομικός λέβητας πετρελαίου ή αερίου, αντλία θερμότητας, τοπικές μονάδες αερίου ή ηλεκτρικές, τζάκια) τόσο για κατοικίες όσο και για κτήρια τριτογενή τομέα
 • Παρουσιάζει πολλές περιπτώσεις προτεινόμενων επεμβάσεων με στοιχεία του πότε προτιμάται η κάθε περίπτωση και πως αυτή καταχωρείται.
 • Αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα και για τις εξετάσεις δεδομένου ότι εκτός από την αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας της ενεργειακής επιθεώρησης:
 1. Εξηγεί με αναλυτικό τρόπο έννοιες όπως τι σημαίνει αντιστάθμιση και πως την αναγνωρίζουμε, πως λειτουργεί μια αντλία θερμότητας κλπ.
 2. Παρουσιάζει τη διαδικασία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης και τα χαρακτηριστικά του κτηρίου αναφοράς.
 3. Με τις καρτέλες γρήγορης αναζήτησης, ο υποψήφιος ενεργειακός επιθεωρητής εξοικειώνεται με την εφαρμογή και με το που θα αναζητεί τα στοιχεία για τη συμπλήρωση όλων των πεδίων και είναι πιο έτοιμος για την πρακτική άσκηση
 • Αναλύει τη νομοθεσία παραθέτοντας τα σημαντικά σημεία κάθε νόμου, προεδρικού διατάγματος, διευκρινιστικής εγκυκλίου, υπουργικής απόφασης κλπ.
 • Συνοδεύεται από CD-rom το οποίο περιλαμβάνει:
 1. Όλη τη σχετική νομοθεσία
 2. Xmlμε όλα τα παραδείγματα που περιγράφονται στο βιβλίο
 3. Βοηθητική εφαρμογή για γρήγορο υπολογισμό των στοιχείων του κελύφους (συντελεστές θερμοπερατότητας, επιφάνειες σκιάσεις κλπ)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο

Διαστάσεις : 17*24

Αριθμός σελίδων: 450 & CD

 

Παλαιά Τιμή: 65.00 €

Τιμή: 55.00 €

Έκπτωση: 10.00 €

Loading Updating cart...