Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο 2η -Αναθεωρημένη Έκδοση 2017 - Μαρσέλος Νίκολαος

Ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016) όπως τροποποιήθηκε με τις νέες Νομοθετικές παρεμβάσεις του 2017 και ισχύει έως σήμερα.

Η 2Η αναθεωρημένη νέα έκδοση περιλαμβάνει:

 1. Τις διορθώσεις στον ΚΤΣ βάση ΦΕΚ 1389/25-5-2017
 2. Τις διορθώσεις στον ΚΤΣ βάση ΦΕΚ 4007/14-12-2016
 3. Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 / ΕΝ12620 / ΕΝ934-2
 4. Διαφορές ΚΤΣ-2016 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
 5. Ελάχιστη κατηγορίας αντοχής C25/30
 6. Διεθνής προδιαγραφές
 7. Οδηγίες για έλεγχο αντοχής σκυροδέματος & κόστος
 8. Οδηγίες αποφυγής ενανθράκωσης
 9. Οδηγίες ελέγχου αναλογίας υλικών
 10. Οδηγίες συλλογής & συντήρησης δοκιμίων
 11. Οδηγίες σωστής παραγγελίας σκυροδέματος
 12. Κατηγορίες κάθισης
 13. Υποδείγματα δελτίου αποστολής
 14. Φάσεις σκυροδέτησης
 15. Πρόσθετα σκυροδέματος

Περιλαμβάνει επίσης
Παραδείγματα στη ροή του βιβλίου
Επεξηγηματικά σκίτσα του κ.Μαρσέλλου
Ανάλυση & Ερμηνεία της τρέχουσας Νομοθεσίας του ΚΤΣ-2016
CD-ROM

Λεπτομέριες Βιβλίου:

ISBN: 978-960-9482-73-8
Τόμοι: 1
Σελίδες: 340

Παλαιά Τιμή: 68.00 €

Τιμή: 55.00 €

Έκπτωση: 13.00 €

Loading Updating cart...