ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2016 – ΚΤΣ-16 με Cd
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home3/manosval/public_html/wp-content/themes/Zenshop/functions.php on line 87

Σας ενημερώνουμε πως κυκλοφόρησε νέο βιβλίου του κ.Νίκου Μαρσέλλου για τον Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

Πρόκειται για μια πολυτελή έκδοση 330 σελίδων σε μέγεθος Α4 όπου ο κ.Μαρσέλλος μέσα από τα γνωστά του σκίτσα και την πολύχρονη εμπειρία του κάνει απλό και κατανοητό τον νέο ΚΤΣ-2016 σε όλους του νέους & παλιούς μηχανικούς.

Συγγραφέας: Μαρσέλλος Νίκος
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Καθηγητής σεμιναρίων Τ.Ε.Ε - Ι.Ε.Κ.Ε.Μ-Τ.Ε.Ε & Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Μέλος επιτροπών Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη σύνταξη του ΚΤΣ-97 & ΚΤΣ-2016

Συγκεκριμένα Επεξηγεί:

 • Τεχνική Νομοθεσία
 • Ανάλυση & Ερμηνεία του ΚΤΣ-2016
 • Επεξηγηματικά Σκίτσα
 • Παραδείγματα
 • Πλούσια εικονογράφηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 • Κατηγορίες σκυροδέματος
 • Τσιμέντο / Αδρανή υλικά
 • Σύνθεση Σκυροδέματος
 • Ανάμιξη σκυροδέματος
 • Μεταφορά & παράδοση σκυροδέματος
 • Εργοστασιακό σκυρόδεμα
 • Εργοταξιακό σκυρόδεμα
 • Σκυροδέματα πρόσθετων απαιτήσεων
 • Έλεγχος σκυροδέματος
 • Έλεγχος σκυροδέματος για αντοχή σε θλίψη
 • Επανέλεγχοι σε σκληρυμένο σκυρόδεμα
 • Απαιτήσεις για εκτέλεση έργων από σκυρόδεμα
 • Ξυλότοιχοι και ικρίωμα υποστήριξης και εργασίας
 • Κατασκευαστικές λεπτομέρειες
 • Διάστρωση σκυροδέματος
 • Συμπύκνωση σκυροδέματος
 • Συντήρηση σκυροδέματος
 • Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
 • Κατηγορίες αντοχής σκυροδέματος
 • Θλιπτική αντοχή & τι άλλο με ενδιαφέρει
 • Αποφυγή ενανθράκωσης
 • Συλλογή δοκιμίων
 • Μέτριση αεροπεριεκτικότητας
 • Φάσεις σε μια σκυρόδεσ
 • Υλικά & πρόσθετα σκυροδέματος
 • Υποχρεώσεις σύμφωνα με το Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος
 • Κόστος ελέγχων
 • Έλεγχος & προδιαγραφές σκυροδέματος
 • Έλεγχος αναλογίας υλικών
 • Πως κάνω σωστή παραγγελία σκυροδέματος
 • Συντήρηση δοκιμίων & πρώτες ύλες
 • Πως παίρνω δοκίμια (15χ15χ15cm)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β + Γ

 1. Κύριες διαφορές ΚΤΣ-97 και ΕΝ206-1
 2. Κατηγορίες αντοχής – καθίζησης και συνεκτικότητας
 3. Κατηγορίες έκθεσης σε εξωτερικές συνθήκες
 4. Κριτήρια συμμορφώσεως
 5. Παραπομπές σε άλλα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
 6. Εργαστηριακές δοκιμές αδρανών υλικών
 7. Κατηγορίες σκυροδέματος
 8. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης γνώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ + Ε

 1. Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο για το σκυρόδεμα
 2. Εφαρμογές και περιγραφή ειδικών σκυροδεμάτων
 3. Τούρκικα τσιμέντα
 4. Δειγματοληψία συμβατικών δοκιμίων
 5. Η ολική ποιότητα στο σκυρόδεμα σε 9 βήματα
 6. Σχέση ΚΤΣ-97 & ΕΛΟΤ 206-1
 7. Παραγγελία - Παραλαβή έτοιμου σκυροδέματος

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο

Διαστάσεις : Α4

Αριθμός σελίδων: 330

Ημερομηνία Έκδοσης: Ιούνιος    2016

 

 

Παλαιά Τιμή: 65.00 €

Τιμή: 50.00 €

Έκπτωση: 15.00 €

Loading Updating cart...