Οι Τεχνικές Εκδόσεις ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ σας προσφέρουν ένα νέο βιβλίο τον " ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν.4495/2017 - ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" που αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για: Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς, Τεχνικά γραφεία, Κατασκευαστικές εταιρείες κτλ...

Σε συνέχεια της επιτυχημένης έκδοσης της κας. Μάρας Σοφία για τον προηγούμενο νόμο των αυθαιρέτων ν.4178/2013, η συγγραφέας προχωρά στην νέα της έκδοση για τον νέο νόμο των αυθαιρέτων όπως αυτός τροποποιήθηκε βάση του τελευταίου νομοσχεδίου Ν.4495/2017 και αφορά τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.
Πρόκειται για μια λεπτομερέστατη πρακτική έκδοση όπου η συγγραφέας ερμηνεύει άρθρο άρθρο τον νέο νόμο και κάνει τις σχετικές σημειώσεις, παραπομπές, επεξηγήσεις και συσχετισμούς με τον προηγούμενο νόμο.
Η έκδοση συνοδεύεται απο cd με πλούσιο συνοδευτικό πρακτικό υλικό άμεσα εκτυπώσιμο για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Επίσης η έκδοση αυτή συνοδεύεται απο ΔΩΡΕΑΝ 6μηνη ενημέρωση όσον αφορά μελλοντικές τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στον νόμο.

Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα για κάθε μηχανικό όπου αναλαμβάνει την τακτοποίηση και την ρύθμιση των αυθαίρετων κτισμάτων. Συμβουλεύει βήμα βήμα τις διαδικασίες που απαιτούνται να κάνει ο μηχανικός, δίνει πρακτικές συμβουλές και κατευθύνσεις.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:
• Ανάλυση - Ερμηνεία κατ΄άρθρο
• Κωδικοποίηση κατ' άρθρο
• Διαδικασία έκδοσης αδειών δόμησης
• Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου
• Μηχανισμός κατά της αυθαίρετης δόμησης
• Μεταφορά συντελεστή δόμησης
• Συσχετισμός με Ν. 4178/2013
• Παραδείγματα
• Ενσωμάτωση όλων των τελευταίων Υπουργικών αποφάσεων & εγκυκλίων
• Πρακτικός πίνακας διαφορών με τον προηγούμενο νόμο
• Πρακτικός πίνακας κατηγοριοποίησης αυθαιρέτων και ενεργειών του μηχανικού σε κάθε κατηγορία
• Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης φόρμας του Τ.Ε.Ε. για τα αυθαίρετα
• Το άρθρο 4 του νέου Οικοδομικού Κανονισμού, όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο Ν.4495/2017

Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε:

 • Μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης
 • Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές η πολεοδομικές παραβάσεις
 • Απαγόρευση σύνδεσης αυθαιρέτων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας
 • Δημιουργία δορυφορικών χαρτών και ενιαίας βάσης αναφοράς
 • Δικαιώμα υπαγωγής & χρόνο αλλαγής χρήσης / ανέγερσης
 • Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών
 • Αυθαίρετα πριν της 28/07/2011
 • Απαγόρευση υπαγωγής στο νόμο
 • Ηλεκτρονική διαδικασία εντοπισμού, ελέγχου και καταγραφής αυθαιρέτων
 • Εντοπισμός αυθαιρέτων
 • Διαπίστωση και χαρακτηρισμός αυθαιρέτου
 • Προσφυγή αυθαιρέτου
 • Κυρώσεις και νέα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών
 • Τρόπος καταβολής και απόδοσης προστίμων
 • Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων
 • Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης κατεδάφισης
 • Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στο νέο νόμο
 • Υπολογισμός ενιαίου ειδικού προστίμου
 • Καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου - Προθεσμίες
 • Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου ειδικού προστίμου και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής
 • Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (ΑμεΑ)
 • Αναστολή επιβολής κυρώσεων και είσπραξης προστίµων
 • Συµψηφισµός  καταβληθέντων προστίµων
 • Υπαγωγή αυθαιρέτων για τα οποία εκδίδεται άδεια νοµιµοποίησης ή κατεδάφισης
 • Έλεγχος δηλώσεων υπαγωγής - αποζηµίωση ελεγκτών δόµησης
 • Απαγόρευση υπαγωγής λόγω ακύρωσης άδειας
 • Τιµή ζώνης
 • Αυθαίρετες κατασκευές εντός στάσιµων οικισµών
 • Αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων δηµόσιου ενδιαφέροντος
 • Αυθαίρετες κατασκευές σε οικισµούς
 • που κατασκευάστηκαν από τον πρώην Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

Λεπτομέρειες Βιβλίου:

Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο

Αριθμός σελίδων: 550 + cd rom

Διαστάσεις: 24x16 εκ.

Ημερομηνία Έκδοσης : Δεκέμβριος 2017 

 

Συγγραφέας: Μάρα Σοφία - Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αθαναηλίδου Αδαμαντία - Πολιτικός Μηχανικός, Αθαναηλίδου Χριστίνα

 

Παλαιά Τιμή: 75.00 €

Τιμή: 65.00 €

Έκπτωση: 10.00 €

Loading Updating cart...